Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotosessie bij Annelies Boeykens Fotografie gaat u automatisch akkoord met alle algemene voorwaarden. 

Foto's gemaakt door Annelies Boeykens Fotografie kunnen mogelijks gepubliceerd worden op de website (www.anneliesboeykens.com) en sociale media (Facebook, Instagram...). Indien dit niet gewenst is, gelieve dit vooraf te melden. 

Van zodra de klant een bevestiging per mail ontvangt, is de gekozen datum gereserveerd. Bij een annulatie 1 dag of minder voor aanvang van de fotosessie wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Bij annulaties 2 tot 5 dagen voor aanvang zal de helft van het bedrag in rekening gebracht worden. Het verplaatsen van een fotoshoot kan steeds kosteloos, mits dit tijdig (minstens 7 dagen op voorhand) gecommuniceerd wordt. 

Voor een no show (klant die niet komt opdagen) wordt steeds het volledige bedrag in rekening gebracht.

Maximaal 15 werkdagen (reguliere boekingen) of 30 werkdagen (huwelijksboekingen) na afloop van de fotosessie ontvangt de klant een online galerij met alle afgewerkte beelden. Toegang tot de online galerij wordt verkregen aan de hand van een toegangscode die enkel met de klant gedeeld wordt. Het downloaden van de foto's kan met een persoonlijke code, die opnieuw enkel met de klant gedeeld wordt. 

Het aantal foto's dat een klant na afloop ontvangt, is afhankelijk van een aantal factoren. Het exacte aantal kan moeilijk vooraf bepaald worden, maar de klant krijgt steeds een indicatie van het aantal foto's aan de hand van een minimum. Het aantal afgeleverde foto's kan dus verschillen tussen sessies onderling. 

De fotograaf maakt een selectie uit alle gemaakte beelden. Deze selectie wordt afgewerkt en afgeleverd in de vorm van een online galerij. Er worden geen onbewerkte originelen geleverd, noch van de foto's uit de online galerij, noch van de foto's die selectie niet haalden. De klant ontvangt alle beelden in JPEG formaat en kan de RAW-bestanden in geen geval opvragen. 

Alle beelden zijn afgewerkt volgens de stijl van de fotograaf. In geen geval mogen er wijzigingen toegebracht worden aan de foto's. Het gebruiken van filters of eender welke manier om de kleur of stijl van de foto te veranderen is niet toegestaan. 

Foto's gemaakt tijdens een fotosessie vallen onder de wetgeving van auteursrecht. Dit betekent dat foto's niet voor commerciële doeleinden mogen dienen zonder expliciete, voorafgaande toestemming van de fotograaf. Elke vorm van commercieel gebruik zonder toestemming zal worden beboet met een toeslag volgens de standaardtarieven. Daarnaast zal het ongeoorloofd wijzigen van foto's ook een extra toeslag opleveren. 

De volledige algemene voorwaarden zijn hier na te lezen.